Bestuur

De overheid is er voor de burgers. BBB- lijst Palmen is zich hiervan bewust en zal dit niet uit het oog verliezen.

Belangrijk is dat Brunssum een bestuur krijgt dat:

 • over enige deskundigheid beschikt om op een verantwoorde wijze beleid te creëren en dit beleid vervolgens nauwgezet uitvoert: zich volledig inzet om starre bureaucratie te doorbreken en willekeur uitsluit;
 • werkt in maximale openheid en controleerbaarheid;
 • behulpzaam is en er ook daadwerkelijk is voor de inwoners;
 • de burgers optimaal laat meedenken en praten in belangrijke beleidsbeslissingen;
 • zorg draagt voor een jaarlijks sluitende begroting;
 • openstaat voor vernieuwingen die moeten leiden tot efficiëntere werkwijze;
  Het inspreekrecht voor burgers in commissie - en raadsvergadering moet gehandhaafd blijven;
 • Regionale samenwerking is een must, maar dient op een verantwoorde wijze te geschieden. Hoe dit verwezenlijk wordt, is nog niet zo belangrijk, als het maar gebeurt en financieel verantwoord is;
 • Bevoegdheden over dragen aan Parkstad Limburg vergt enige terughoudendheid en moet niet zomaar geschieden;
 • BBB - Lijst Palmen waarschuwt en bewaakt ook dat niet ongebreideld bevoegdheden worden overgedragen omdat anders de belangen behartiging van de Brunssumse burgers te ver van hen af komt te staan.

Buiten de samenwerking in Parkstad Limburg streven wij erna op breder gebied samen te werken met andere gemeenten. Met name op die gebieden waar samenwerking een meerwaarde heeft bijvoorbeeld milieu en handhaving.

Reacties zijn gesloten.