Eigen bijdrage WMO voorziening in 2024 gaat door

De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen per 2026 staat op dit moment niet op de Tweede Kamerlijst met controversiële onderwerpen. Dit betekent dat de voorbereidingen voor deze wetswijziging vooralsnog doorgaan.

Indexatie abonnementstarief ook niet controversieel verklaard

De indexatie van het abonnementstarief per 1 januari 2024 is eveneens niet controversieel verklaard. Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) hebben de regeling daartoe vastgesteld. Deze regeling verscheen vandaag in de Staatscourant.  

Eigen bijdrage in 2024 naar € 20,60 

De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen (met uitzondering van Beschermd Wonen) is op dit moment maximaal € 19,- per maand. In 2024 wijzigt dit vaste bedrag op basis van de inflatie en in verband met stijgende kosten voor de voorzieningen. Dit is besloten door minister Helder. Burgers gaan per 1 januari 2024 maximaal € 20,60 per maand betalen. Het CAK informeert burgers over de stijging van de eigen bijdrage via onder andere de website en bij de factuur van november. 

Voorbereidingen inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo per 2026 

Het (demissionair) kabinet is van plan per 2026 de eigen bijdrage inkomensafhankelijk te maken. Hiermee wil het kabinet Wmo-voorzieningen, -hulp en -ondersteuning voor burgers beschikbaar houden. Hoe de inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien, wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Het CAK zal op basis van het nieuwe wetsvoorstel een analyse maken van de impact op burgers, de keten en de uitvoering. In het advies over de uitvoerbaarheid van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage neemt het CAK ervaringen van het vastleggen en innen van zowel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage als het abonnementstarief mee. Het CAK is hierover continu in gesprek met onder andere de VNG, gemeenten, het ministerie van VWS en Ketenbureau i-Sociaal Domein. Zodra er meer duidelijk is, zal het CAK hierover informeren.

Bron: VNG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *