BBB-Palmen voor verlaging leeftijd commissieleden

Om jongeren meer bij de lokale politiek te betrekken, moet de minimumleeftijd voor deelname aan commissievergaderingen worden verlaagd van achttien naar zestien jaar. Dat vindt de Brunssumse oppositiepartij BBB/Lijst Palmen.

Stefan Gillissen

Tijdens de raadsvergadering van 26 september komt in de gemeenteraad van Brunssum een amendement aan de orde om de minimumleeftijd voor deelname aan commissievergaderingen terug te brengen van achttien naar zestien jaar. De Gemeentewet biedt de mogelijkheid daartoe en volgens raadslid Lefty Snackers van oppositiepartij BBB/Lijst Palmen heeft verlaging van de leeftijd verschillende voordelen.

Allereerst kunnen jongeren op die manier actiever bij de politiek worden betrokken. Snackers wijst daarbij op het kleine aantal jeugdigen dat politiek actief is. Maar ook de gemeenteraad zelf zou gebaat zijn bij verlaging van de minimumleeftijd, betoogt het raadslid, omdat belangrijke thema’s dan ook veel meer dan nu vanuit het perspectief van jongeren kunnen worden belicht.

‘Door de leeftijd voor commissies te verlagen naar zestien, kunnen jongeren zich ook voorbereiden op een mogelijke toekomst als raadslid’, staat verder te lezen in het amendement. Voor gemeenteraadsleden geldt een wettelijke minimumleeftijd van achttien jaar.

Bron: De Limburger

Zie ook: Jong geleerd, oud gedaan https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2019/06/24/jong-geleerd-oud-gedaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *