Vereniging BBB Lijst Palmen ANBI

De vereniging Burger Belangen Brunssum Lijst Palmen heeft de ANBI-status Dat is voordelig voor donateurs omdat giften aan een ANBI fiscaal voordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.

GIFTENAFTREK GEWONE GIFT

Een gewone gift is een gift die je maar één keer doet. Of een gift die je wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Er geldt een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het ‘drempelinkomen’ met een minimum van € 60. Het drempelinkomen bestaat uit alle inkomsten uit box 1, 2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen eenvoudig worden berekend. Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Er geldt ook een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het ‘drempelinkomen’.

Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van losse (gewone) giften is te vinden op de website van de Belastingdienst.

GIFTENAFTREK PERIODIEKE GIFT

Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag. Je mag een periodieke gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

  • Jouw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • Je hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die je door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die je zelf met de vereniging sluit.
  • Je krijgt niets in ruil voor jouw periodieke gift. Een nieuwsbrief of folder sturen mag wel.

Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Bron: goede doelen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *