2
4
5
3
1
previous arrow
next arrow

Onafhankelijk en niet gebonden!


Het doel van Burger Belangen Brunssum- Lijst Palmen is, zich in te zetten voor een deskundig, eerlijk, betrouwbaar bestuur en voor het welzijn van de gemeente Brunssum en haar inwoners op basis van een programma dan wel uitgangspunten.


Onze partij is onafhankelijk en niet gebonden aan landelijke c q provinciale partijprogramma’s en/of partijen.

Wij willen geen banden met allerlei organisaties en/of bedrijven c q instellingen. Dit om ongewenste beïnvloeding van buiten af te voorkomen.

Foto: Ron Slangen GRAPHX

Eerlijk, betrouwbaar en transparant!


Om Brunssum, eerlijk, betrouwbaar en transparant te besturen, is ons streven erop gericht om meer vertegenwoordigers in de gemeenteraad te verkrijgen, zodat wij echt kunnen knopen kunnen doorhakken. Hiervoor is uw hulp echt onontbeerlijk. Wij vragen u op een van onze kandidaten te stemmen zodat Brunssum in de komende bestuursperiode over echt onafhankelijke, standvastige en deskundige bestuurders kan beschikken.

Onze kandidaten lijst is een doorsnee van de Brunssumse bevolking met enkele oud bekenden en ook nieuwe gezichten echter al deze mannen en vrouwen willen zich voor een BETROUWBAAR, LEEFBAAR, BETAALBAAR EN VEILIG Brunssum inzetten. Het enige dat wij u echt kunnen beloven is onze uiterste best te zullen blijven doen.

Foto: Ron Slangen GRAPHX

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van onze partij wordt gevormd door 3 personen. Jo Palmen als Voorzitter van de partij, Albert Bloemen als Secretaris / Penningmeester van de partij en Hein Hellenbrand als bestuurslid. BBB Lijst Palmen heeft als contactadres: Torenstraat 78, 6445 BZ, Brunssum. Voor meer contactgegevens verwijzen we graag naar de contactpagina.